Objektívne / Objective

Catalogue for the exhibition “Objektívne – Objective”, curator: Vladimír Beskid, Kunsthalle Bratislava, 2018/2019.
Photo: Adam Šakový
AS0_1137-

AS0_1145-

AS0_1148-

AS0_1151-