Picture: Pozri, Prešporok! - Eva Kašáková
Picture: Dekáda pre kultúru - Eva Kašáková
Picture: Cool Nouveau - Eva Kašáková
Picture: Nádvorie magazine - Eva Kašáková
Picture: Galéria mesta Bratislava - Eva Kašáková
Picture: Vianočná aukcia SOGA - Eva Kašáková
Picture: blu : gallery - Eva Kašáková
Picture: LAB Kunsthalle Bratislava - Eva Kašáková
Picture: New Drama edition - Eva Kašáková
Picture: Žena novej doby - Eva Kašáková
Picture: Jedna republika – jedno divadlo? - Eva Kašáková
Picture: Objektívne / Objective - Eva Kašáková
Picture: Monogramista T.D - Eva Kašáková
Picture: LÁV - Eva Kašáková
Picture: Peter Bartoš - Eva Kašáková
Picture: Leopold Horovitz - Eva Kašáková
Picture: SOGA PF - Eva Kašáková
Picture: Stratená (m)óda / Lost (m)ode - Eva Kašáková
Picture: Scénická žatva 2017 - Eva Kašáková
Picture: Seneca - Eva Kašáková
Picture: Anthology of Israeli drama - Eva Kašáková
Picture: Július Koller - Eva Kašáková
Picture: Architecture days Bratislava - Eva Kašáková
Picture: Festival SELF - Eva Kašáková
Picture: Dea Loher - Eva Kašáková
Picture: The Theatrical World - Eva Kašáková
Picture: Artforum newspaper - Eva Kašáková
Picture: Diego Vites Ultramarinos - Eva Kašáková
Picture: Virtual Islands - Eva Kašáková
Picture: Lycaón y los trece ochomiles - Eva Kašáková
Picture: Neoruinas catalgoue - Eva Kašáková